Allt om SBB aktie

Allt om SBB aktie illustration

Investeringar i fastigheter har länge varit ett populärt sätt att skapa värde över tid. Bland de många alternativ som finns på marknaden sticker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ut som en intressant aktör. SBB är ett företag specialiserat på förvaltning och utveckling av fastigheter med fokus på bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler i de nordiska … Läs mer

ESG-trender på börsen: Hur påverkar hållbarhet investeringsbeslut?

ESG-trender på börsen illustration

Hållbarhet har blivit ett centralt begrepp i dagens samhälle och näringsliv, då allt fler börjar inse vikten av att agera ansvarsfullt med hänsyn till miljö, sociala faktorer och god företagsstyrning. Denna utveckling har naturligtvis också påverkat börsen och investeringar. Investerares efterfrågan på hållbarhet har lett till att ESG (Environmental, Social, Governance) har blivit en avgörande … Läs mer

ESG-investeringar: En introduktion till hållbarhet på börsen

ESG-investeringar illustration

Att investera med ett öga för hållbarhet har aldrig varit mer aktuellt än i dagens samhälle där klimatförändringar och sociala frågor får allt större uppmärksamhet. ESG-investeringar, vilket står för Environmental, Social och Governance, har blivit ett centralt begrepp för investerare som strävar efter att kombinera ekonomisk avkastning med positiv inverkan på miljön och samhället. I … Läs mer

Uppkomsten av ESG-investeringar: Balansera hållbarhet och avkastning

Uppkomsten av ESG-investeringar

De senaste åren har vi sett en snabb tillväxt inom området för ESG-investeringar, vilka tar hänsyn till miljö (Environmental), socialt ansvar (Social) och företagsstyrning (Governance) i investeringsbeslut. Denna typ av investeringar söker att balansera avkastning med ett företags prestanda i dessa tre kritiska områden, och syftar till att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande. ESG-investeringarnas framväxt … Läs mer