Uppkomsten av ESG-investeringar: Balansera hållbarhet och avkastning

Uppkomsten av ESG-investeringar

De senaste åren har vi sett en snabb tillväxt inom området för ESG-investeringar, vilka tar hänsyn till miljö (Environmental), socialt ansvar (Social) och företagsstyrning (Governance) i investeringsbeslut. Denna typ av investeringar söker att balansera avkastning med ett företags prestanda i dessa tre kritiska områden, och syftar till att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande. ESG-investeringarnas framväxt … Läs mer