Viaplay aktie – så går det för streamingbolaget

Viaplay aktie - så går det för streamingbolaget illustration

Stockholmsbörsen har sett en uppsjö av teknikbolag komma och gå, men ett av de som väckt mest intresse på senare tid är Viaplay Group, streamingföretaget bakom den populäraste tjänsten i Norden. Viaplay har ställts inför flera utmaningar men också njutit av vissa triumfer sedan dess börsnotering. Hur har aktien utvecklats, och vad kan vi förvänta … Läs mer

Allt om SBB aktie

Allt om SBB aktie illustration

Investeringar i fastigheter har länge varit ett populärt sätt att skapa värde över tid. Bland de många alternativ som finns på marknaden sticker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ut som en intressant aktör. SBB är ett företag specialiserat på förvaltning och utveckling av fastigheter med fokus på bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler i de nordiska … Läs mer

De senaste teknikerna inom teknisk analys för att förutse aktiekursers rörelser

De senaste teknikerna inom teknisk analys för att förutse aktiekursers rörelser illustration

Teknisk analys har länge varit en hjälpreda för investerare och traders som försöker förutse framtida prisrörelser på aktiemarknaden. Denna metod bygger på studier av historiska prisdata och handelsvolymer för att hitta mönster som kan ge indikationer på framtida rörelser. I takt med att teknologin har utvecklats har även nya tekniker inom teknisk analys sett dagens … Läs mer

Analys av Centralbankernas beslut och deras påverkan på aktiemarknaden

Analys av Centralbankernas beslut och deras påverkan på aktiemarknaden illustration

I den globala finansvärlden spelar centralbankerna en avgörande roll för ekonomisk stabilitet och tillväxt. Genom att styra penningpolitiken kan dessa institutioner påverka inflationen, sysselsättningen och i slutändan även aktiemarknaden. Deras beslut om räntor, kvantitativa lättnader och andra finanspolitiska åtgärder har direkta och indirekta effekter på investerarnas beslutsprocesser och finansmarknadens dynamik. I denna artikel kommer vi … Läs mer

Reglering och tillsyn av finansmarknaden: Vad betyder det för investerare?

Reglering och tillsyn av finansmarknaden illustration

I finansvärlden är reglering och tillsyn av finansmarknaden centrala begrepp som spelar en avgörande roll för investerarnas säkerhet och förtroende. Dessa mekanismer syftar till att skapa en stabil och rättvis spelplan där alla aktörer kan agera på lika villkor. Samtidigt bidrar de till att minska risken för finansiell instabilitet och skyddar investerare från bedrägliga beteenden … Läs mer

Investeringsstrategier för att hantera osäkra tider på börsen

Investeringsstrategier för att hantera osäkra tider på börsen illustration

I osäkra tider på börsen kan det vara svårt att veta hur man ska positionera sitt investeringskapital. Marknadsvolatilitet och ekonomisk osäkerhet kan skapa både möjligheter och risker för investerare. Att navigera genom dessa osäkra perioder kräver en väl genomtänkt strategi som kan hjälpa till att skydda ditt kapital samtidigt som det ger utrymme för tillväxt. … Läs mer

Hur väljer man rätt aktier att investera i?

Hur väljer man rätt aktier att investera i? illustration

Att välja rätt aktier för investering kan vara en komplicerad process, speciellt för den som är ny på aktiemarknaden. Flera olika faktorer bör beaktas när man gör sitt urval, allt från företagets finansiella hälsa till marknadstrender och personliga investeringsmål. Här följer en djupgående titt på vad man bör tänka på för att göra kloka investeringsbeslut … Läs mer

Vad är marknadsvolatilitet och hur påverkar det investerare?

Vad är marknadsvolatilitet och hur påverkar det investerare? illustration

Marknadsvolatilitet är ett begrepp som ofta används för att beskriva storleken på prisrörelserna upp och ner för investeringsinstrument, till exempel aktier, obligationer eller råvaror. En volatil marknad är en där priserna rör sig kraftigt upp eller ner och visar därmed på en hög grad av osäkerhet eller risk. För investerare är förståelsen för marknadsvolatilitet kritiskt, … Läs mer

Introduktion till derivat: Förståelse och användning av finansiella instrument

Introduktion till derivat illustration

Derivat är finansiella instrument vars värde är beroende av ett underliggande tillgång, såsom aktier, räntor, råvaror eller valutor. Dessa instrument kan användas för att skydda sig mot risker, spekulera i prisförändringar eller för att få tillgång till annars otillgängliga marknader eller tillgångar. Med tiden har derivat blivit en viktig del av den moderna finansvärlden, och … Läs mer

Vanliga misstag att undvika vid aktiehandel

Vanliga misstag att undvika vid aktiehandel illustration

Aktiehandel kan vara både spännande och lönsamt, men det är viktigt för både nybörjare och erfarna investerare att undvika vissa misstag för att maximera sina möjligheter till framgång. Att handla med aktier innebär alltid en risk, men om du gör dina läxor, har en väl genomtänkt strategi och lär av vanliga misstag, så kan du … Läs mer