Teknisk analys: En guide till att förstå aktiekursernas mönster och trender

Teknisk analys

Teknisk analys är en av de mest populära metoderna som används av investerare för att försöka förutspå framtida prisrörelser på aktiemarknaden. Genom att studera historiska prisdata och handelsvolymer tror många att det är möjligt att identifiera mönster och trender som kan ge en indikation om vart aktiekursen kan vara på väg härnäst. Medan teknisk analys … Läs mer