ESG-investeringar: En introduktion till hållbarhet på börsen

ESG-investeringar illustration

Att investera med ett öga för hållbarhet har aldrig varit mer aktuellt än i dagens samhälle där klimatförändringar och sociala frågor får allt större uppmärksamhet. ESG-investeringar, vilket står för Environmental, Social och Governance, har blivit ett centralt begrepp för investerare som strävar efter att kombinera ekonomisk avkastning med positiv inverkan på miljön och samhället. I … Läs mer