ESG-trender på börsen: Hur påverkar hållbarhet investeringsbeslut?

ESG-trender på börsen illustration

Hållbarhet har blivit ett centralt begrepp i dagens samhälle och näringsliv, då allt fler börjar inse vikten av att agera ansvarsfullt med hänsyn till miljö, sociala faktorer och god företagsstyrning. Denna utveckling har naturligtvis också påverkat börsen och investeringar. Investerares efterfrågan på hållbarhet har lett till att ESG (Environmental, Social, Governance) har blivit en avgörande … Läs mer