De senaste teknikerna inom teknisk analys för att förutse aktiekursers rörelser

De senaste teknikerna inom teknisk analys för att förutse aktiekursers rörelser illustration

Teknisk analys har länge varit en hjälpreda för investerare och traders som försöker förutse framtida prisrörelser på aktiemarknaden. Denna metod bygger på studier av historiska prisdata och handelsvolymer för att hitta mönster som kan ge indikationer på framtida rörelser. I takt med att teknologin har utvecklats har även nya tekniker inom teknisk analys sett dagens … Läs mer