Hur räknar man ut MA200? – teknisk analys på aktier

Teknisk analys är en metod som används av investerare och handlare för att förutse framtida prisrörelser på aktier. En nyckelkomponent inom teknisk analys är användningen av glidande medelvärden (Moving Averages, MA). Ett specifikt glidande medelvärde som ofta används inom aktiehandel är 200-dagars glidande medelvärde (MA200). I denna artikel ska vi utforska hur man räknar ut MA200 och dess betydelse inom teknisk analys.

Vad är ett glidande medelvärde

Glidande medelvärden är ett av de mest grundläggande verktygen inom teknisk analys. De används för att jämna ut prisdata under en specificerad tidsperiod. Via glidande medelvärden kan investerare identifiera trender och potentiella prisrörelser. Ett glidande medelvärde beräknas genom att addera priset för en tillgång under en viss period och sedan dividera summan med antalet dagar.

Hur man beräknar MA200

Att beräkna MA200 innebär att ta den genomsnittliga stängningskursen för en aktie under de senaste 200 handelsdagarna. Här är en steg-för-steg-guide för att beräkna detta:

  • Samla stängningskurserna för aktien under de senaste 200 handelsdagarna.
  • Addera alla dessa stängningskurser för att få fram totalsumman.
  • Dividera totalsumman med 200 för att få det genomsnittliga värdet.

Formeln för MA200 ser ut så här:

MA200 = (C1 + C2 + C3 + ... + C200) / 200

Där C står för stängningskursen för varje handelsdag.

Betydelsen av MA200 i teknisk analys

MA200 anses vara ett långsiktigt glidande medelvärde och används för att analysera långsiktiga marknadstrender. När priserna ligger över MA200 kan detta tolkas som en uppåtgående trend, medan priser under MA200 kan indikera en nedåtgående trend. Här är några exempel på hur MA200 används:

  • Identifikation av trender: En aktie som konsekvent handlas över MA200 betraktas ofta som att vara i en styrketrend.
  • Stöd och motstånd: MA200 kan fungera som ett stöd när priset är över detta värde och som motstånd när priset är under det.
  • Köps- och säljsignaler: När en aktie korsar MA200 underifrån kan det ses som en köp signal, medan en korsning ovanifrån kan betraktas som en säljsignal.

Praktiska tips för att använda MA200

När du använder MA200 i din tekniska analys är här några praktiska tips att tänka på:

  • MA200 är bäst lämpad för långsiktiga investeringar snarare än kortsiktig handel.
  • Kombinera MA200 med andra tekniska indikatorer för att få en mer heltäckande analys.
  • Var medveten om perioder av sidledes rörelser, där MA200 kan erbjuda mindre vägledning.
  • Överväg att använda MA200 tillsammans med andra tidsperioder för glidande medelvärden, såsom MA50 eller MA100, för att bättre förstå trender och dynamik.

Sammanfattningsvis är MA200 ett kraftfullt verktyg inom teknisk analys som kan hjälpa investerare att förstå och tolka långtgående trender i marknaden. Genom att använda detta verktyg effektivt och i kombination med andra analysmetoder kan man öka sannolikheten för att fatta välgrundade och framgångsrika investeringsbeslut.

Lämna en kommentar