Hur påverkar räntehöjningar aktiekurserna?

Hur påverkar räntehöjningar aktiekurserna? illustration

Räntehöjningar utgör en av de mer betydande delarna av ett lands ekonomiska verktygslåda. Ofta används de för att kontrollera inflation, påverka valutavärden och som ett verktyg för att hantera den ekonomiska cykeln. Dessa förändringar i ränteläget har dock även djupgående konsekvenser för aktiemarknaden. Investerare och företag måste anpassa sig till den nya kostnaden för kapital, … Läs mer