Vad är marknadsvolatilitet och hur påverkar det investerare?

Vad är marknadsvolatilitet och hur påverkar det investerare? illustration

Marknadsvolatilitet är ett begrepp som ofta används för att beskriva storleken på prisrörelserna upp och ner för investeringsinstrument, till exempel aktier, obligationer eller råvaror. En volatil marknad är en där priserna rör sig kraftigt upp eller ner och visar därmed på en hög grad av osäkerhet eller risk. För investerare är förståelsen för marknadsvolatilitet kritiskt, … Läs mer