Introduktion till derivat: Förståelse och användning av finansiella instrument

Introduktion till derivat illustration

Derivat är finansiella instrument vars värde är beroende av ett underliggande tillgång, såsom aktier, räntor, råvaror eller valutor. Dessa instrument kan användas för att skydda sig mot risker, spekulera i prisförändringar eller för att få tillgång till annars otillgängliga marknader eller tillgångar. Med tiden har derivat blivit en viktig del av den moderna finansvärlden, och … Läs mer